• شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱
    کتاب برند رسانه ای نوشته دکتر اسماعیل افقهی، دکتر علی حمیدی زاده و دکتر اعظم میرزمانی توسط انتشارات ارتباطات اجتماعی منتشر شد.