- پايگاه خبري تحليلي مدنيت نيوز - http://madaniatnews.com -

کتاب برند رسانه ای منتشر شد.

مدنیت نیوز، سرویس رسانه: کتاب برند رسانه ای نوشته دکتر اسماعیل افقهی، دکتر علی حمیدی زاده و دکتر اعظم میرزمانی توسط انتشارات ارتباطات اجتماعی منتشر شد.

محتوای این کتاب درباره اقتصاد رسانه، برند رسانه ای بویژه برند رسانه خبری، نقش فرهنگ در برند شدن یک رسانه با رویکرد سبک زندگی و ذائقه مخاطب است که برگرفته از رساله دکتری مدیریت رسانه در دانشگاه تهران است.

برند رسانه ای حوزه بین رشته ای و در حال توسعه در محیط های آکادمیک کشورهای اروپایی بویژه کشور سوئیس و دانشگاه زوریخ است. این حوزه مشتق شده از رشته های مدیریت رسانه، اقتصاد رسانه، مطالعات رسانه، روانشناسی رسانه و روانشناسی اجتماعی است.

 

موافقمکتاب برند رسانه ای منتشر شد.(0)مخالفمکتاب برند رسانه ای منتشر شد.(0)