- پايگاه خبري تحليلي مدنيت نيوز - http://madaniatnews.com -

اولین شماره ماهنامه پینار منتشر شد.

اولین شماره ماهنامه اقتصادی اجتماعی پینار به صاحب امتیازی دکتر اسماعیل افقهی و مدیر مسئولی سلیم زحمت دوست منتشر شد.

 

در این شماره می خوانیم:

موافقماولین شماره ماهنامه پینار  منتشر شد.(3)مخالفماولین شماره ماهنامه پینار  منتشر شد.(0)