- پايگاه خبري تحليلي مدنيت نيوز - http://madaniatnews.com -

به مناسبت زبان مادری

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: اتفاقا مناسبت هایی مانند روز جهانی زبان مادری فرصتی است تا ما به جایگاه زبان مادری در نظام آموزشی و حوزه عمومی توجه ویژه ای داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با رابطه زبان مادری با پاسداشت و احیای فرهنگ ها، گفت: حمایت از تنوع زبانی، چند زبانی، ترویج، شناخت و نگهداشت زبان ها و گویش ها و به ویژه زبان هایی که در معرض خطر هستند و پیشگیری از بحران نابودی زبان ها و معاقب آن ناپدید شدن فرهنگ ها یک مسئله ملی و حتی جهانی است.

ساعی با تاکید بر اینکه زبان رابطه مستقیم با فرهنگ دارد و احیای زبان ها و پاسداشت آنها پاسداشت فرهنگ و سنت ها است، ادامه داد: به عنوان مثال برای ما آذربایجانی‌‌ها، زبان مادری تنها زبان نیست بلکه مهمترین نمود فرهنگ مان بوده و پاسداشت آن به منزله ابقا و احیای هویت و فرهنگ آذربایجان است.

عضو فراکسیون امید مجلس در مورد استدلال مخالفان ترویج زبان های محلی مبنی بر اینکه آموزش و ترویج زبان های محلی به کم رنگ شدن زبان فارسی و وحدت ملی منجر می شود، گفت: در قانون اساسی به روشنی و صراحت بیان شده آموزش و ترویج زبان های محلی و قومی در کنار زبان رسمی کشور که فارسی است بلامانع است و من طرفدار این روش و منش هستم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افراط گرایی در این حوزه را قبول ندارم اما باید در نظر داشت که زبان مادری در شکل گیری هویت و شخصیت افراد موثر است و فراگیری زبان مادری بر تداوم پیوند فرد با گذشته و ریشه خود خواهد افزود از سوی دیگر با نابودی یک زبان در اصل فرهنگ ارزشمند یک قوم همراه با پیشینه تاریخی، اجتماعی و هنری آن از بین می‌رود.

موافقمبه مناسبت زبان مادری(0)مخالفمبه مناسبت زبان مادری(0)