• شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۹
    رافق مجتهدزاده
    کدهای دو بعدی حاوی اطلاعات هستند که به سرعت توسط دستگاه های مخصوص و گوشی های همراه امروزی خوانده می شود.
  • سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۱
    بر اساس اعلام رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرحی که قرار بود بر اساس آن مردم در انتخاب شهردار نقش داشته باشند منتفی شد و این وظیفه همچنان بر دوش شوراها خواهد ماند.